2008

V-Star Silverado

I really enjoy it!

27 words

2007

V-Star Silverado

Comfortable and nice

98 words

V-Star Silverado

200 words

V-Star Silverado

Great bike for the price, you can't go wrong

103 words

V-Star Silverado

I like it

22 words

V-Star Silverado

Worth every penny

38 words

V-Star Silverado

Move over, here we come

31 words, 1 comment

2006

V-Star Silverado

Worth more than the asking price, a truely wonderful machine

109 words

2005

V-Star Silverado

Reliable

79 words

V-Star Silverado

Not bad for the money

73 words

V-Star Silverado

It's the best bike and the best value in the mid-weight cruiser market

144 words

V-Star Silverado

The is a great motorcycle so far

26 words

2003

V-Star Silverado

Great bike..

80 words

V-Star Silverado

Reliable, comfortable and economical

210 words

V-Star Silverado

Great bike; very reliable and very comfortable

63 words